Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på StädCompaniet Syd AB

För oss på StädCompaniet Syd AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter och här förklaras
också dina rättigheter.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på adressen nedan.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom StädCompaniet Syd AB:s verksamhet är StädCompaniet Syd AB personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

StädCompaniet Syd AB
Org nr: 559426 7394
Adress: Föreningsgatan 70, 212 14 Malmö
Växel: 020 103 111
E-post: info@stadcompaniet.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Vanligt förekommande personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, IP-nummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kreditupplysning från kreditupplysningsföretag, uppgifter om bostaden, korrespondens, uppgift om tjänstens utförande.

Vi får våra uppgifter dels från dig och dels samlar vi in uppgifter utifrån hur du använder våra tjänster och vi får även uppgifter från andra leverantörer.

De uppgifter vi får från andra leverantörer är det vi kallar för s.k. uppdragsförfrågningar från företag som du kontaktat för att efterfråga tjänsten.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och erbjuda våra tjänster. Vi vill kunna erbjuda dig som potentiell kund en anpassad tjänst och bästa möjliga kvalité, för att göra detta måste vi inhämta relevanta uppgifter för uppdragets utförande. Bland annat måste vi genomföra identifikation, ålderskontroll samt göra en adresskontroll. Dessutom måste vi vidarebefordra nödvändiga uppgifter till våra underleverantörer, betaltjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag.

För att vi ska kunna säkerställa att du som kund får den bäst anpassade tjänsten måste vi hantera bokningar, liksom om- och avbokningar. Vi måste även hantera utskick av bokningsbekräftelser samt all kommunikation kring själva bokningen. Bland annat måste vi hantera namn och kontaktuppgifter för detta ändamål.

Vad är cookies och hur används det av oss?

På vår hemsida förekommer användning av cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet, så att hemsidan framöver kan känna igen din enhet. Cookien innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies temporära och permanenta. Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre tid, medan sessionscookies är endast temporärt placerade på din enhet och används bara under den
tid du surfar på sidan och försvinner därefter direkt. Cookies används till att ge dig som besökare hos www.stadcompaniet.se tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att registrera en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra tjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra tjänster. Vi använder även cookies för att vi ska kunna föra statistik över händelser såsom registrerade offertförfrågningar.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med dels att utföra den av dig efterfrågade tjänsten, dels hantera betalningslösningar, dels utföra IT-tjänster och dels hantera bokföring och liknande tjänster. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och endast så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften
än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering av dina personuppgifter för de fall att denna data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en direkt radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra synpunkter eller klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter som behandlas av oss ska du vända dig till datainspektionen som är utsedd tillsynsmyndighet och därmed ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta StädCompaniet Syd AB som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.