Bokningsvillkor på StädCompaniet Syd AB

1) StädCompaniet Syd AB kontaktar er helgfria dagar inom 24 timmar för att bekräfta bokningen.

2) Bokningen måste ske senast 24 h innan själva städtillfället.

3) Avbokning eller ombokning bör ske minst 5 arbetsdagar innan bokad tid. I annat fall är tiden förbrukad och kommer att debiteras. Avbokningar måste ske på vardagar och ska meddelas till kundtjänst via E-mail.

4) Vid förhinder förbehåller vi oss rätten att kunna avboka eller ändra tid/dag på grund av sjukdom eller andra oförutsedda problem.

5) Samtliga priser för privat personer är efter skattereduktion, samt tillkommer det parkeringskostnad ifall det förekommer.

6) Om arbetet utförs under en helgdag tillkommer en extra avgift av 35% kr efter Rut-avdrag på det totala priset.

7) Uppdraget ska betalas direkt med swish efter utfört arbete. Med beställarens bokningsnummer som betalningsreferens om inget annat är överenskommet. Om detta inte sker skickas automatiskt en faktura ut. Vid faktura tillkommer en aviseringsavgift om 45 kronor per avi. Vid betalningsföreläggande alt. skuld hos kronofogden myndigheter, ska alltid betalningen ske vid påbörjat uppdrag.

8) Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag med 8% ränta per månad.

9) Vi tar ej emot kontanter när vi utfört arbetet. Kvittens vid Swish skickas till dig via e-post. Ditt personnummer används för RUT-avdraget och en minikreditcheck vid bokning av tjänst. Det påverkar inte din kreditvärdighet utan är endast intern.

10) Garanti. Vi lämnar garanti på allt vi gör. Skulle ni mot förmodan inte vara nöjda med er städ / servicetjänst måste garantistäd åberopas inom 7 dagar efter utförandet. Då gör vi om eller åtgärdar jobbet kostnadsfritt.

11) Ifall det inte är alla rum/fönster som skall städas/putsas skall beställaren informera Städcompaniet Syd AB vid ankomst vilka rum/fönster som skall städas, i annat fall städar/putsar vi samtliga rum/fönster och debiterar.

12) Kunden är skyldig att informera innan påbörjat arbete ifall det finns trasiga saker/fönster eller andra problem/fönster som inte går att öppna.

13) I det fall tvist uppkommer ska parterna företrädesvis söka lösa den sinsemellan. Lyckas inte detta ska tvisten prövas av Allmänna reklamations-nämnden eller svensk domstol.

14) Priserna gäller endast om det ej finns extra svårigheter som t.ex. nikotinfläckar, ingrodd smuts på golvet i köket, badrum etc.). I annat fall förbehåller vi oss rätten att ändra priset. Detta bedöms av personal på plats.

15) Fönsterputsning ingår in/utsida. Mellan fönster tillkommer en separat avgift på 50kr/fönster efter Rut-avdrag.

16) Vid fönsterputsning av balkong/uterum tillkommer en separat avgift för liten 500kr alt. stor 750kr efter Rut- avdrag.

17) StädCompaniet Syd AB tillhandahåller material och utrustning för städningen. Rut-avdrag : Gäller endast privat personer.

18) Kunden är själv ansvarig för att se till att kunden/ beställaren är berättigad till skattereduktion för husarbeten enligt RUT. Om kunden/beställaren får avslag från skatteverket för utbetalning av skattereduktionen är kunden/beställaren skyldig att betala hela kostnaden för städningen till StädCompaniet Syd AB.